Външен басейн с кристална мозайка и дърволекс 1
Външен басейн с кристална мозайка и дърволекс 1

Външен басейн с кристална мозайка и дърволекс 2
Външен басейн с кристална мозайка и дърволекс 2

Външен басейн с кристална мозайка и дърволекс 3
Външен басейн с кристална мозайка и дърволекс 3

Външен басейн с кристална мозайка и дърволекс 4
Външен басейн с кристална мозайка и дърволекс 4

Външен басейн с кристална мозайка и дърволекс 5
Външен басейн с кристална мозайка и дърволекс 5

Външен басейн с кристална мозайка и дърволекс 6
Външен басейн с кристална мозайка и дърволекс 6

Външен басейн с кристална мозайка и дърволекс 7
Външен басейн с кристална мозайка и дърволекс 7

Барбекю
Барбекю
Барбекю трапезария 1
Барбекю трапезария 1

Барбекю трапезария 2
Барбекю трапезария 2

Басейн и пътека от камък
Басейн и пътека от камък

Басейн нощно осветление 1
Басейн нощно осветление 1

Басейн нощно осветление 2
Басейн нощно осветление 2

Басейн нощно осветление 3
Басейн нощно осветление 3

Басейн нощно осветление 4
Басейн нощно осветление 4

Басейн нощно осветление 5
Басейн нощно осветление 5

Градина 1
Градина 1

Градина 2
Градина 2

Градина райграс
Градина райграс

Градина с декорация
Градина с декорация

Мостче градина нощно осветление
Мостче градина нощно осветление

Мостче градина с декоративни скалички 1
Мостче градина с декоративни скалички 1

Мостче градина с декоративни скалички 2
Мостче градина с декоративни скалички 2

Мостче градина с декоративни скалички 3
Мостче градина с декоративни скалички 3

Мостче градина с декоративни скалички 4
Мостче градина с декоративни скалички 4

Пътека камък 1
Пътека камък 1

Пътека камък 2
Пътека камък 2

Подиум от дърволекс 1
Подиум от дърволекс 1

Подиум от дърволекс 2
Подиум от дърволекс 2

Подиум от дърволекс 3
Подиум от дърволекс 3

Стълби облицовка от щампован бетон около басейна
Стълби облицовка от щампован бетон около басейна

Дървена къща 1
Дървена къща 1

Дървена къща 2
Дървена къща 2

Къща американски тип
Къща американски тип 1

Къща американски тип
Къща американски тип 2

Къща американски тип
Къща американски тип 3

Къща американски тип
Къща американски тип 4

Къща американски тип
Къща американски тип 5

Къща американски тип
Къща американски тип 6

Къща американски тип
Къща американски тип 7

Къща с веранда
Къща с веранда 1

Къща с веранда
Къща с веранда 2

Къща с веранда
Къща с веранда 3

Къща с веранда
Къща с веранда 4

Къща с веранда
Къща с веранда 5

Къща с веранда
Къща с веранда 6

Къща с веранда
Къща с веранда 7

Къща с веранда
Къща с веранда 8

Къща с веранда
Къща с веранда 9

Къща с веранда
Къща с веранда 10

Къща с веранда
Къща с веранда 11

Къща с веранда
Къща с веранда 12

Къща с веранда
Къща с веранда 13

Къща с веранда
Къща с веранда 14

Къща с веранда
Къща с веранда 15

Къща с веранда
Къща с веранда 16

Къща с веранда
Къща с веранда 17

Къща с веранда
Къща с веранда 18

Къща с веранда
Къща с веранда 19

Къща с веранда
Къща с веранда 20

Къща с веранда
Къща с веранда 21

Къща с веранда
Къща с веранда 22

Къща с веранда
Къща с веранда 23

Плаващ понтонен кей
Плаващ понтонен кей 1

Плаващ понтонен кей
Плаващ понтонен кей 2

Плаващ понтонен кей
Плаващ понтонен кей 3

Плаващ понтонен кей
Плаващ понтонен кей 4

Плаващ понтонен кей
Плаващ понтонен кей 5